Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Rada Parafialna

We wtorek 22 maja odbyło się na probostwie kolejne spotkanie Rady Parafialnej. Uczestniczyło w nim 13 osób, którym przewodniczył ks. prob. Rafał Kryś. Tematyka związana była przede wszystkim z obchodami 75-lecia budowy kościoła parafialnego.

Ksiądz proboszcz omówił szczegółowo kwestię wniosku o dofinansowanie remontu elewacji i dachu kościoła ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który złożony został w marcu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Wniosek opiewa na pokaźną kwotę prawie pół miliona złotych.

Kolejnym omawianym tematem była renowacja obrazu Matki Boskiej Loretańskiej. Proboszcz wyjaśnił, iż w trakcie prac okazało się, że rama obrazu była kiedyś pozłacana, i do takiego stanu chcemy powrócić (na co pozwolą dary sponsorów). Ze złotem wiąże się także kwestia korony, którą przygotowuje w ramach ofiary złotnik - były parafianin. W tym celu dodatkowo zorganizowana została w ostatnim czasie zbiórka złotych wot, która dała wynik w postaci prawie 100 gram złota oraz ok. 1 500 zł. ofiary pieniężnej. Warto zaznaczyć, że na renowację obrazu zebrano już wcześniej ok. 2 500 zł. ze sprzedaży cegiełek - reprintu książki ks. Szwankowskiego a Wielkopolski Konserwator Zabytków przekazał dotację w wysokości prawie 7 000 zł., dodatkowo pojawili się też sponsorzy.

Omówiony został także program festynu parafialnego 22 lipca oraz wszystkie działania, które w związku z nim należy podjąć.Zobacz:

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Sunday, November 28, 2021 , Login,