Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Roczne zebranie OSP

W piątek 23 stycznia odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze OSP Moszczanka-Skrzebowa. W zebraniu uczestniczyło 33 członków jednostki a także zaproszeni goście z zarządu gminnego OSP: prezes Andrzej Frąszczak i wiceprezes Antoni Nowacki, radny gminy Karol Marszał, sołtys Moszczanki Władysława Smolińska oraz sołtys Skrzebowej Tadeusz Marszał.
Zebranie otworzył prezes Zbigniew Kmiecik, który w sprawozdaniu podsumował  działalność za roku 2014, zwracając uwagę w szczególności na malowanie remizy, zainstalowanie alarmu w obiekcie oraz zakup ciągnika do beczki. Następnie sprawozdania przedstawili skarbnik Maciej Smoliński oraz naczelnik Stanisław Maciak, który omówił krótko 8 zdarzeń, w jakich czynny udział brała jednostka. Po sprawozdaniach sekretarz komisji rewizyjnej Daniel Stefański przedstawił pozytywną opinię komisji i wnioskował o udzielenie zarządowi absolutorium, co nastąpiło

Jednostka liczy w sumie 51 członków.

 Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Sunday, November 28, 2021 , Login,