Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Spotkanie noworoczne
Już tradycją stało się spotkanie noworoczne przedstawicieli organizacji społecznych działających w naszych miejscowościach - ostatnie odbyło się 2 stycznia w świetlicy Domu Strażaka.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Koła Gospodyń Wiejskich Moszczanka-Skrzebowa (przewodnicząca Irena Jarmuszczak, zastęca przewodniczącej Marzanna Kulas, skarbnik Lucyna Sójka), Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa (prezes Karol Marszał), Ochotniczej Straży Pożarnej Moszczanka-Skrzebowa (prezes Zbigniew Kmiecik, naczelnik Stanisław Maciak), Kółka Rolniczego Moszczanka (prezes Marcin Molka), Kółka Rolniczego Skrzebowa (członek zarządu Rafał Wojciechowski) oraz rady sołeckiej Moszczanki (sołtys Władysława Smolińska) i rady sołeckiej Skrzebowej (sołtys Tadeusz Marszał). W zebraniu reprezentowany był też Parafialny Komitet Remontowy (przewodniczący Rafał Wojciechowski) oraz świetlica środowiskowa (opiekunka Ewa Wojtczak).
Zebranie zwołał i prowadził radny Rady Gminy i Miasta Raszków Karol Marszał. Zgromadzeni podzielili się opiniami na temat życia społecznego w naszych miejscowościach w roku 2007 i wstępnie zaczęli planować inicjatywy, które mają zostać zrealizowane w roku 2008.
Zobacz:

Copyright (c) 2020 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Sunday, August 09, 2020 , Login,