Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Spotkanie szefów organizacji

Już tradycją stało się spotkanie noworoczne przedstawicieli organizacji społecznych działających w naszych miejscowościach - tegoroczne odbyło się w piątek 10 stycznia w świetlicy Domu Strażaka. Gospodarzem spotkanie był Karol Marszał - radny obu miejscowości a zarazem prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Koła Gospodyń Wiejskich Moszczanka-Skrzebowa (przewodnicząca Marzena Kulas), Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa (wiceprezes Irena Jarmuszczak), Ochotniczej Straży Pożarnej Moszczanka-Skrzebowa (prezes Zbigniew Kmiecik), Ludowego Zespołu Sportowego Moszczanka-Skrzebowa (prezes Radosław Krakowski), Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy (przewodnicząca Rady Rodziców Dorota Szczepaniak), rady sołeckiej Moszczanki (sołtys Władysława Smolińska) i Skrzebowej (sołtys Tadeusz Marszał) a także radna Powiatu Ostrowskiego Aneta Franc (przewodnicząca Koła Historycznego "Memento") i ks. proboszcz Rafał Kryś.
Zgromadzeni podzielili się opiniami na temat życia społecznego w naszych miejscowościach w bogatym w wydarzenia roku 2013 i zaczęli planować inicjatywy, które mają zostać zrealizowane w roku 2014. Głównymi wydarzeniami będą: jubileusz 50-lecia KGW (1 marca), spektakl plenerowy przy kaplicy loretańskiej (1 czerwca), IV Swojskie Spotkania z Folklorem (13 lipca) oraz II Koncert przy Ruinach (6 września).Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, December 09, 2021 , Login,