Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Spotkanie z komendantem
W piątek 11 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli naszych organizacji społecznych z  Komendantem Policji w Raszkowie. Spotkanie zorganizowane zostało w świetlicy Domu Strażaka i dotyczyło kwestii bezpieczeństwa podczas organizacji imprez rozrywkowych w Domu Strażaka. Z komendantem Januszem Strzyżem spotkali się przedstawiciele OSP, KGW, LZS, Kółka Rolniczego oraz sołtysi Moszczanki i Skrzebowej. Spotkanie zorganizował radny Karol Marszał.
Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 25, 2022 , Login,