Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Sprawozdanie za 2010 rok
W roku 2010 kontynuowana była aktywna działalność Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Naszymi głównymi projektami były (w nawiasie sponsor i kwota, jaką przekazał):
* „Wypoczynek zimowy w tanecznym rytmie z elementami Treningu Zastępowania Agresji” (Samorząd Woj. Wielkopolskiego – 20 000 zł., Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 000 zł.);
*  „Wiejska Akademia Trzeciego Wieku na kółkach” (Unia Europejska – 22 712,60 zł., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – 16 000 zł.);
*  „Wypoczynek wakacyjny w tanecznym rytmie z elementami Treningu Zastępowania Agresji” (Samorząd Woj. Wielkopolskiego – 16 300 zł., Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 000 zł., Bank Spółdzielczy w Raszkowie – 1 000 zł.);
* Działalność Ludowego Zespołu Sportowego Moszczanka – Skrzebowa (Gmina i Miasto Raszków – 2 000 zł.)
*  Wyjazd Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy” do Francji (Samorząd Woj. Wielkopolskiego – 4 000 zł.);
*  „Senior na wsi – zdrowy i aktywny” (Samorząd Woj. Wielkopolskiego – 4 883 zł.);
*  „Cztery pory roku z filharmonią” (Fundacja Wspomagania Wsi – 9 980 zł.);
*  „Poznajemy wielkopolskie tańce i zabawy ludowe”  (Samorząd Woj. Wielkopolskiego – 4 600 zł.);
* „Profilaktyka uzależnień z nauką jazdy na nartach dla dzieci i młodzieży z naszych wsi” (Samorząd Woj. Wielkopolskiego – 17 800 zł.).
    Przy  Stowarzyszeniu działa Zespół Tańca Ludowego „Swojacy”, wspierany finansowo przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie oraz firmę Weko Polska Sp. z o.o. (12 000 zł). Zespół wystąpił w tym roku 20 razy - na terenie gminy i poza jej granicami (m.in. Wołów, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Rozdrażew, Russów) a także we Francji w miejscowości Dourges.
    W styczniu odbył się wieczorek karnawałowy, z którego dochód przeznaczony został na rzecz „Swojaków”.  W marcu Stowarzyszenie zorganizowało wspólnie z parafią skrzebowską pielgrzymkę do Rokitna i Berlina. W maju ze środków organizacji została dofinansowana renowacja nagrobka Jana Nepomucena Echausta na skrzebowskim cmentarzu. W grudniu odbył się wyjazd do Teatru Polskiego w Poznaniu. Systematycznie prowadzona jest strona internetowa, prezentująca informacje na temat wszystkich działań odbywających się na terenie obu wsi oraz poza nimi ale z udziałem ich mieszkańców. Ukazały się też cztery numery kwartalnika wiejsko-parafialnego „Bliżej siebie”. W skład Stowarzyszenia wchodzi 49 członków.
Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Monday, January 17, 2022 , Login,