Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Sprawozdanie za 2017

Sprawozdanie za 2017 rok
W roku 2017 kontynuowana była aktywna działalność naszego Stowarzyszenia. Naszymi głównymi przedsięwzięciami były:
* „Aktywne ferie dla dzieci i młodzieży z naszych wsi” (zimowisko w Międzybrodziu Żywieckim);
* „Nasze Loreto – ogólnopolski szlak kaplic loretańskich” (konkurs fotograficzny poświęcony dzwonnicom loretańskim, rozwinięcie strony internetowej, cykl trzech wyjazdów studyjnych do kaplic i dzwonnic loretańskich, tablice informacyjne, nowy quest rowerowy i publikacja drukowana podsumowująca dwuletnie działania);
* „Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi” (kolonie w Rucianem-Nidzie);
* „VII Swojskie Spotkania z Folklorem” (jubileusz 10-lecia Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy” z udziałem zespołów z Rosji oraz Bośni i Hercegowiny);
* „Polsko-rosyjska wymiana młodzieży” (przyjazd do Polski Zespołu Tańca Ludowego „Rodniki” z Briańska i wyjazd „Swojaków” do Rosji);
* „V Koncert przy ruinach” (koncert Zespołu „Spirituals Singers Band” z Wrocławia).
Stowarzyszenie pozyskało na realizację powyższych działań środki finansowe z Województwa Wielkopolskiego, Centrum Polsko-Rosyjskiego Porozumienia i Dialogu, Muzeum Historii Polski oraz Powiatu Ostrowskiego.
Stowarzyszenie wspiera działalność Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”, współprowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie z pomocą finansową firmy Weko Polska Sp. z o.o. Zespół wystąpił w tym roku 29 razy - na terenie gminy i poza jej granicami (m.in. Jarocin, Ostrzeszów, Kalisz, Rawicz i Książ Wielkopolski) a także w Rosji. Tancerze zostali uhonorowani III miejscem podczas Wojewódzkiego Przeglądu Folklorystycznego w Dziekanowicach k. Gniezna a także Nagrodą Burmistrza za osiągnięcia i zasługi dla Gminy i Miasta Raszków i jej mieszkańców w dziedzinie kultury. Przy Zespole funkcjonuje stała kapela ludowa, w tym roku, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaczęliśmy także zajęcia nauki gry na dudach, w których uczestniczy dwoje dzieci.
W styczniu wsparliśmy finansowo organizację baliku karnawałowego dla dzieci oraz zorganizowaliśmy wycieczkę do Poznania na spektakl muzyczny „Zakonnica w przebraniu”. W lutym w świetlicy w Moszczance odbyła się „Potańcówka na ludowo”. W maju zbieraliśmy książki, które w czerwcu przekazaliśmy kilku organizacjom polonijnym w Rosji. We wrześniu po raz pierwszy zorganizowaliśmy rajd pieszo-rowerowy, w którym udział wzięło ok. 100 osób, głównie młodzież szkolna. W październiku i listopadzie współorganizowaliśmy spektakl „Ks. Antoni Stróżyński – proboszcz pokoleń”, w którym wystąpili m.in. mieszkańcy naszych miejscowości. W listopadzie Stowarzyszenie zostało dwukrotnie nagrodzone: wyróżnieniem Narodowego Instytutu Dziedzictwa za organizację Europejskich Dni Dziedzictwa oraz przez wicemarszałka Województwa w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” (nagroda finansowa).
Sekcją Stowarzyszenia jest Koło Historyczne Parafii Skrzebowa MEMENTO. Do jego głównych działań należało odnowienie nagrobka ks. Antoniego Stróżyńskiego na skrzebowskim cmentarzu oraz dziewiąta już kwesta w dniu Wszystkich Świętych, której celem było odnowienie w przyszłym roku tablicy poświęconej powstańcom wielkopolskim i poległym w wojnie polsko-bolszewickiej.
Systematycznie prowadzona jest strona internetowa, prezentująca informacje na temat działań odbywających się na terenie wsi; działa także strona internetowa Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”: www.swojacy.osw.pl oraz strona www.loreto.osw.pl opisująca działania w ramach szlaku kaplic loretańskich. Ukazały się cztery numery kwartalnika wiejsko-parafialnego „Bliżej siebie”. W skład Stowarzyszenia wchodzi 55 członków.

Prezes: Karol Marszał

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, December 09, 2021 , Login,