Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Sprawozdanie za rok 2013

W roku 2013 kontynuowana była aktywna działalność Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Naszymi głównymi przedsięwzięciami były:
* „Zimowisko dla dzieci i młodzieży z naszych wsi” (Rozdziele k. Limanowej);
*  „Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo - warsztaty dla dzieci i młodzieży” (warsztaty taneczne, wokalne i instrumentalne dla Zespołu Tańca Ludowego oraz dziecięcej kapeli ludowej wraz z zakupem strojów ludowych);
*  „Wiejska objazdowa akademia dla seniora i juniora” (cykl wyjazdów edukacyjnych dla seniorów i ich wnuków);
*  „Turystyczna perełka - legendarne ruiny zabytkowej kaplicy” (wydanie opowiadań pt. Tajemne ruiny. Opowieść prawdziwa);
*  „III Swojskie Spotkania z Folklorem” (przegląd folklorystyczny);
* „Łączy nas taniec - polsko-mołdawska wymiana młodzieży” (wymiana Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy” z Zespołem „Opincuta” z Kiszyniowa);
*  „Polsko-ukraińska wymiana młodzieży”  (przyjazd do Polski Zespołu Ludowego „Wesełka”);
*  „Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi” (kolonie w Wasilkowie);
* „Senior na wsi – zdrowy i aktywny kulturalnie” (wykłady prozdrowotne i imprezy kulturalne skierowane przede wszystkim do seniorów);
* „Popularyzacja kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi” (wsparcie działalności LZS Moszczanka-Skrzebowa).
    Stowarzyszenie pozyskało na realizację powyższych działań 211 350,60 zł. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UE, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Centrum Kultury, Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego oraz Gminy i Miasta Raszków.
    Rozpoczęliśmy realizację kolejnych dwóch projektów dofinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej: „Zachowujemy lokalne dziedzictwo kulturowe: dziecięca kapela dudziarska i III Swojskie Spotkania z Folklorem” (zakup instrumentów ludowych, zajęcia instrumentalne dla dzieci oraz organizacja III Swojskich Spotkań z Folklorem) oraz „Podtrzymujemy i upowszechniamy folklor Wielkopolski” (zakup strojów ludowych oraz organizacja IV Swojskich Spotkań z Folklorem).
    Stowarzyszenie wspiera działalność Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”, prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie z pomocą finansową firmy Weko Polska Sp. z o.o. Zespół wystąpił w tym roku 29 razy - na terenie gminy i poza jej granicami (m.in. Białystok, Przyborów k. Bochni, Żegocina k. Limanowej, Leszno, Ostrzeszów) a także w Mołdawii. Przy Zespole funkcjonuje stała kapela ludowa oraz powstaje dziecięca kapela dudziarska. Zespół po raz pierwszy zaprezentował dwa układy taneczne: tańce beskidzkie oraz rzeszowskie, do których zakupione zostały odpowiednie stroje.
    W lutym „Swojacy” zorganizowali występ z okazji podkoziołka. W czerwcu odbył się pierwszy, historyczny koncert przy ruinach kaplicy loretańskiej, w tym samym miesiącu otwarta została w świetlicy wiejskiej galeria obrazów Stanisława Brajera. W lipcu wraz z kaliskim Centrum Kultury i Sztuki zorganizowaliśmy „III Swojskie Spotkania z Folklorem”, w których udział wzięło ponad 200 artystów (w tym zespoły z Mołdawii, Rumunii i Ukrainy oraz gość specjalny: Zespół Śpiewaczy „Jarzębina”) i około 2500 widzów. We wrześniu włączyliśmy się w akcję Europejskich Dni Dziedzictwa oraz zorganizowaliśmy koncert Big-Bandu Powiatu Ostrowskiego. Rok zakończył się Koncertem Sylwestrowym  „Carski Bal” Orkiestry „Sinfonietta Polonia” z Poznania, który przygotowaliśmy w Domu Kultury w Raszkowie.
    Sekcją Stowarzyszenia jest Koło Historyczne Parafii Skrzebowa MEMENTO. Do głównych działań Koła należały: rozpoczęcie procesu konserwacji ruin kaplicy loretańskiej, odnowienie kolejnego nagrobka na miejscowym cmentarzu (ks. Jakuba Schnarbacha), wystawienie sztuki teatralnej pt. „Jak budowano kościół w Skrzebowej” oraz wydanie publikacji „Tajemne ruiny. Opowieść prawdziwa”. Działalność Stowarzyszenia na rzecz ochrony dziedzictwa historycznego została nagrodzona finansowo przez kapitułę konkursu „Działania prokulturowe i prośrodowiskowe na rzecz strategii rozwoju obszarów wiejskich” zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
    Systematycznie prowadzona jest strona internetowa, prezentująca informacje na temat działań odbywających się na terenie wsi; powstała także strona internetowa Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”: www.swojacy.osw.pl. Ukazały się cztery numery kwartalnika wiejsko-parafialnego „Bliżej siebie”. W skład Stowarzyszenia wchodzi 53 członków.
                                                                                                            Prezes Karol Marszał

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , 18 stycznia 2022 , Zaloguj,