Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Sprawozdanie za rok 2014

W roku 2014 kontynuowana była aktywna działalność Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Naszymi głównymi przedsięwzięciami były:
* „Zachowujemy lokalne dziedzictwo kulturowe: dziecięca kapela dudziarska i III Swojskie Spotkania z Folklorem” (kontynuacja działalności dziecięcej kapeli dudziarskiej);
* „Zimowisko dla dzieci i młodzieży z naszych wsi” (ferie w Murzasichlu);
* „Cykl imprez kulturalnych promujących zabytkowe ruiny XVII-wiecznej kaplicy loretańskiej w Skrzebowej” (spektakl plenerowy i koncert Zespołu Muzyki Sakralnej LUMEN);
* „Podtrzymujemy i upowszechniamy folklor Wielkopolski” (zakup strojów ludowych oraz działalność dziecięcej kapeli ludowej);
* „IV  Swojskie Spotkania z Folklorem” (przegląd folklorystyczny z udziałem zespołów z Wielkopolski oraz z Bułgarii, Łotwy i Mołdawii);
* „Łączy nas taniec - polsko-mołdawska wymiana młodzieży” (wymiana Zespołu „Swojacy” z Zespołem „Miorita” z Kiszyniowa);
*  „Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi” (kolonie w Ostrowcu Świętokrzyskim);
*  „Wiejski objazdowy uniwersytet trzeciego wieku” (cykl wyjazdów edukacyjnych dla seniorów);
* „Twój wybór – profilaktyka lub kultura” (zajęcia profilaktyczne połączone z zajęciami tanecznymi dla członków Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”);
* „Kulturalny wyjazd do stolicy” (zwiedzanie instytucji kulturalnych Warszawy dla grupy 50 młodych mieszkańców naszych wsi);
* „Popularyzacja kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi” (wsparcie działalności LZS Moszczanka-Skrzebowa).

    Stowarzyszenie pozyskało na realizację powyższych działań 178 855,45 zł. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji PZU, Województwa Wielkopolskiego, Miasta Kalisz, Powiatu Ostrowskiego oraz Gminy i Miasta Raszków.
   Stowarzyszenie wspiera działalność Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”, prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie z pomocą finansową firmy Weko Polska Sp. z o.o. Zespół wystąpił w tym roku 32 razy - na terenie gminy i poza jej granicami (m.in. Syców, Kostrzyn Wielkopolski czy Ostrów Wielkopolski) a także w Rumunii. Podczas Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach grupa dziecięca „Swojaków” zajęła I miejsce a grupa młodzieżowa zdobyła wyróżnienie. Przy Zespole funkcjonuje stała kapela ludowa oraz dziecięca kapela dudziarska. Zespół po raz pierwszy zaprezentował dwa układy taneczne: tańce sądeckie oraz obrazki sceniczne, zakupione zostały nowe stroje z regionu Zachodniej Wielkopolski.
  W lutym zorganizowaliśmy wycieczkę do Teatru Muzycznego we Wrocławiu natomiast w maju wycieczkę do Poznania do Teatru Polskiego i browaru. W marcu w Raszkowie „Swojacy” zorganizowali koncert z okazji podkoziołka. W maju zorganizowaliśmy po raz pierwszy konkurs historyczny poświęcony Ziemi Raszkowskiej, skierowany do uczniów szkół podstawowych z obszaru naszej gminy. W lipcu wraz z kaliskim Centrum Kultury i Sztuki zorganizowaliśmy „IV Swojskie Spotkania z Folklorem”, w których udział wzięło ponad 200 artystów (w tym zespoły z Bułgarii, Mołdawii i Łotwy) i około 2000 widzów. W sierpniu odbył się drugi koncert przy ruinach kaplicy loretańskiej. W listopadzie zorganizowaliśmy badania profilaktyczne, w których wzięło udział 39 seniorów.
    Sekcją Stowarzyszenia jest Koło Historyczne Parafii Skrzebowa MEMENTO. Do głównych działań Koła należały: kontynuacja procesu konserwacji ruin kaplicy loretańskiej, kwesta na odnowienie kolejnego nagrobka na miejscowym cmentarzu i organizacja spektaklu plenerowego pt. „Do Twej dążym kaplicy”. Koło zorganizowało w tym roku po raz pierwszy „Skrzebowskie Zaduszki”, podczas których wspominani byli parafianie zmarli w latach 2000-2014.
    Systematycznie prowadzona jest strona internetowa, prezentująca informacje na temat działań odbywających się na terenie wsi; działa także strona internetowa Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”: www.swojacy.osw.pl. Ukazały się cztery numery kwartalnika wiejsko-parafialnego „Bliżej siebie”. W skład Stowarzyszenia wchodzi 50 członków.
                                                                                                   Prezes Karol Marszał

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Wednesday, December 08, 2021 , Login,