Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
"Swojacy" na Festiwalu Chórów
Nasi młodzi tancerze zatańczyli dla uczestników II Europejskiego Festiwalu Chórów Nauczycielskich. W sobotę 3 października w auli Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim występ grupy starszej "Swojaków" dał początek zamkniętemu spotkaniu podsumowującemu Festiwal. Wzięło w nim udział około 180 osób - członkowie chórów nauczycielskich z Łotwy, Słowacji i Polski. Pokaz polskich tańców ludowych spotkał się z gorącym przyjęciem ze strony publiczności, szczególnie zagranicznej.
Nasza młodzież rozpoczęła swój występ od tańca wielkopolskiego, następnie wykonała krakowiaka. W dalszej kolejności dziewczyny zaśpiewały dwie śląskie piosenki ludowe. Pokaz zakończył się wykonaniem suity tańców lubelskich.
Zobacz:

Copyright (c) 2020 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Sunday, August 09, 2020 , Login,