Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

"Swojacy" wrócili z Gruzji

W dn. 26 października - 1 listopada Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" gościł w Gruzji w ramach projektu "Łączy nas taniec - polsko-gruzińska wymiana młodzieży" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Była to rewizyta polskiej młodzieży po pobycie grupy z Gruzji, jaki miał miejsce w naszej okolicy w sierpniu. Celami wymiany były m.in. wzajemne przezwyciężanie barier językowych i poznanie kultury i historii narodów polskiego i gruzińskiego, integracja polskiej i gruzińskiej młodzieży poprzez udział we wspólnych warsztatach tanecznych, wymiana wiedzy oraz informacji na temat tradycji, historii i kultury krajów, z których pochodzą młodzi ludzie oraz budowanie postawy tolerancji i otwartości wśród młodzieży.

Głównym narzędziem do realizacji celów zadania były warsztaty tańca ludowego i wspólne prezentacje podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych. "Swojacy" wystąpili dwukrotnie w domach kultury prezentując polskie tańce narodowe i ludowe. Oprócz zapoznania się przez obie grupy z dorobkiem i umiejętnościami swoich koleżanek i kolegów uczestnicy wymiany uczyli się od siebie nawzajem tańców ludowych - Gruzini nauczyli młodych Polaków tańców Kartuli i Acharuli. Część zajęć poświęcona była poznaniu cech wspólnych w historii Polski i Gruzji. Młodzież poszukiwała miejsc związanych z Polską: projektów architektonicznych Aleksandra Szymkiewicza (gmach Sądu Najwyższego, Konserwatorium, Teatr Rustawelego, Muzeum Jedwabnictwa), Stefana Kryczyńskiego (Teatr Mardżaniszwili) i Aleksandra Rogojskiego (Bank TBC, Seminarium Teologiczne). Uczestnicy wymiany usłyszeli o malarzach, tworzących w Gruzji, których obrazy znajdują się w stołecznych muzeach (Henryk Hryniewski i Zygmunt Waliszewski - Narodowe Muzeum Sztuki, Adam Międzybłocki i Jan Pajewski - Muzeum Historyczne Miasta Tbilisi) oraz o rzeźbiarzach, których dzieła można znaleźć na ulicach Tbilisi (Feliks Chodorowicz i Stanisław Horno-Popławski). Wreszcie dowiedzieli się o symbolach polskości w Tbilisi: kościołach polskich św. Piotra i Pawła oraz Najświętszej Marii Panny, cmentarzu na Kuki, cmentarzu Piotra i Pawła oraz funkcjonującej od niedawna ulicy Lecha Kaczyńskiego.

Realizacja projektu umożliwiła poszerzenie horyzontów myślowych młodzieży z obu grup, ukazanie istniejących różnic oraz podobieństw między dwoma krajami, a także wykroczenie ze swoimi działaniami poza granice krajów ojczystych. Uczestnicy mieli świetną okazję, by wymienić się doświadczeniami oraz umiejętnościami. Udział w wymianie stworzył młodym ludziom możliwość poznania rówieśników z innego kraju, ich stylu życia i problemów dnia codziennego, pomieszkania przez pewien czas w odmiennym środowisku, zebrania obserwacji i doświadczeń w jaki sposób spędzają wolny czas, jak wygląda ich życie szkolne i czym się interesują.

Zapraszamy do galerii

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, December 07, 2021 , Login,