Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Tańce rzeszowskie i beskidzkie
W styczniu odbyły się warsztaty taneczne Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy", których celem było wzbogacenie umiejętności członków zespołu o nowe układy taneczne. W przypadku grupy dziecięcej był to folklor Beskidu Żywieckiego z charakterystycznymi dla niego tańcami, takimi jak: koło, koń, obertas, siustany, sarna i hajduk. Zadaniem grupy młodzieżowej była nauka wiązanki tańców rzeszowskich. Ich głównymi cechami są żywiołowość i dynamika, zwykle są wykonywane na ugiętych kolanach i często występują w nich gwałtowne ruchy ramion dochodzące w tym samym czasie. Tańcom towarzyszą wesołe okrzyki wykonywane przez dziewczęta oraz wykrzykiwane komentarze mężczyzn.  Przyswojeniu obu programów służyły warsztaty prowadzone przez Justynę Tomzę - choreografkę z Rzeszowa. W ramach projektu zakupione zostaną także ludowe stroje rzeszowskie, a poza tym od października odbywają się zajęcia mające na celu stworzenie wielkopolskiej dziecięcej kapeli ludowej (grającej na dudach oraz skrzypcach podwiązanych) a w marcu odbędą się warsztaty wokalne tzw. śpiewu białego. Powstała także nowa strona internetowa www.swojacy.osw.pl, która opisuje działania Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa na rzecz kultywowania rodzimego folkloru.
Projekt pod nazwą "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo - warsztaty dla dzieci i młodzieży" jest realizowany ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów.

 


Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , 18 stycznia 2022 , Zaloguj,