Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Trzeba dać na podkoziołek

W ostatnią karnawałową niedzielę 2 marca Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" przedstawił spektakl "Trzeba dać na podkoziołek". Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie wypełnił się publicznością, która mogła zobaczyć przede wszystkim tradycyjne wielkopolskie obrzędy i zabawy ludowe ale także tańce ludowe z innych regionów Polski. Grupie towarzyszyli: kapela ludowa, kapela dudziarska oraz dudziarz Michał Umławski.
Spektakl rozpoczął się barwnym "Zielonogórskim winobraniem", następnie zaprezentowane zostały inne układy taneczne z regionu Wielkopolski: gry i zabawy z dawnych lat, bohater dnia czyli obrzęd "Podkoziołka", w trakcie którego dziewczęta składały datki pod symbolizującą płodność figurą koziołka, prosząc następnie chłopców do tańca oraz tańce Wielkopolski Zachodniej. Następnie swoje umiejętności gry na ludowych instrumentach wielkopolskich, zdobyte w ostatnich miesiącach, zaprezentowały członkinie dziecięcej kapeli dudziarskiej. W drugiej części koncertu można było zobaczyć krakowiaka, tańce z Beskidu Żywieckiego oraz suity tańców lubelskich i rzeszowskich. W trakcie koncertu, który prowadził Karol Marszał, przedstawiona została postać największego polskiego folklrysty - Oskara Kolberga, jako że w roku bieżącym przypada 200 rocznica jego urodzin.

Projekt pod nazwą "Zachowujemy lokalne dziedzictwo kulturowe: dziecięca kapela dudziarska i III Swojskie Spotkania z Folklorem" jest realizowany ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów. W ramach projektu odbywa się m.in. nauka gry na ludowych instrumentach muzycznych oraz zakupiono 2 sztuki dud wielkopolskich.


Zaproszenie

Zapraszamy do galerii


Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Wednesday, December 08, 2021 , Login,