Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Tym razem etnografia

Etnografia była tematem wiodącym listopadowych zajęć w ramach projektu "Wiejski objazdowy uniwersytet trzeciego wieku". Pięćdziesiąt osób powyżej pięćdziesiątego roku życia z obszaru gminy Raszków w sobotę 15 listopada miało okazję do zapoznania się z wiedzą o człowieku jako twórcy kultury, w szczególności na obszarze Wielkopolski. W Skansenie Filmowym „Soplicowo” w Cichowie  grupa zobaczyła namiastkę dawnej mickiewiczowskiej wsi – drewniane budynki stajni, stodoły, lamusa, spichrza i kurnika, które wcześniej były eksponatami używanymi podczas nagrywania filmu "Pan Tadeusz". W Muzeum Etnograficznym w Poznaniu seniorom przybliżone zostały różnego rodzaju zagadnienia kultury ludowej regionu Wielkopolski. Wreszcie w Muzeum Bambrów Poznańskich studenci zapoznali się z historią osadników z Bambergu, przybyłych na ziemie poznańskie w XVIII w. oraz z kulturą wsi wielkopolskiej. 

Organizatorem cyklu wyjazdów jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 - wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów.

Zapraszamy do galerii


Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Wednesday, December 08, 2021 , Login,