Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

W Stowarzyszeniu bez zmian

W czwartek 4 lutego odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nim 60 członków organizacji - mieszkańców Moszczanki, Skrzebowej i okolic a także goście: burmistrz Jacek Bartczak i ks. prob. Rafał Kryś. Zebranie otworzył prezes Karol Marszał, który zaproponował, aby obradom przewodniczył Andrzej Jarmuszczak a protokołowała je Anna Szymankiewicz. Do spisywania propozycji uchwał i wniosków zaproponowano Teresę Nowak i Irenę Nowak. Następnie prezes zreferował działalność Stowarzyszenia w ostatnim roku wraz ze sprawozdaniem finansowym, krótkie sprawozdanie złożyła też przewodnicząca Koła Historycznego MEMENTO Aneta Franc, po czym oba sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone przez zgromadzonych. Prezes omówił plan działania Stowarzyszenia w bieżącym roku, m.in. kolejny koncert przy ruinach kaplicy loretańskiej, VI Swojskie Spotkania z Folklorem oraz propozycję uporządkowania terenu na dawnym cmenatrzu ewangelickim. Poruszono także temat akcji przekazywania 1 % podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. W dalszej kolejności doszło do wyborów nowych władz Stowarzyszenia: prezesem został ponownie Karol Marszał, wiceprezesem Irena Jarmuszczak, skarbnikiem Arleta Maciak, sekretarzem Anna Szymankiewicz a członkiniami zarządu Dorota Szczepaniak i Ewa Wojtczak. Wybrano też komisję rewizyjną w składzie: Marzena Kulas (przewodnicząca), Irena Nowak oraz Sławomira Krakowska.

W drugiej części spotkania wystąpił Zespół Tańca Ludowego "Swojacy", który zaprezentował obrzęd "Podkoziołek w Domachowie" oraz kilka polek. Następnie uczestnicy zebrania mieli okazję spróbować swoich sił w darciu pierza, grze w karty oraz w chińczyka. Nie obyło się też bez tańców, do których przygrywał Wojciech Zieleziński. Wszystkiemu towarzyszyły pączki, wszak zebranie odbyło się w tłusty czwartek.

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, December 07, 2021 , Login,