Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Walne Zebranie Członków
W środę 20 stycznia odbyły się dwa zebrania związane z działalnością naszego Stowarzyszenia. Pierwsze z nich zgromadziło 25 rodziców członków Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy". Podczas spotkania podsumowano wieczorek karnawałowy, który rodzice zorganizowali na rzecz Zespołu. Oprócz tego przedstawione zostały plany związane z działalnością "Swojaków" w 2010 roku: wyjazd na warsztaty do Wołowa oraz wakacyjne wyjazdy do Francji oraz na warsztaty do Gołdapi na Mazurach. Rodzice poproszeni zostali także o wsparcie akcji przekazywania 1 % na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Wieczorem odbyło się także Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nim 55 mieszkańców Moszczanki i Skrzebowej, członków organizacji. Zebranie otworzył prezes Karol Marszał, który zaproponował aby obradom przewodniczyła Irena Jarmuszczak a protokołowała je Anna Szymankiewicz. Do spisywania propozycji uchwał i wniosków zaproponowano Władysławę Smolińską. Następnie prezes zreferował działalność Stowarzyszenia w ostatnim roku, a skarbnik Arleta Maciak złożyła sprawozdanie finansowe. Po krótkiej dyskusji oba sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone przez zgromadzonych. Prezes zaproponował też przyjęcie uchwały, które pozwoli na wstąpienie do Lokalnej Grupy Działania "Okno Południowej Wielkopolski", co spotkało się z ogólną aprobatą. Prezes omówił plan działania Stowarzyszenia w bieżącym roku, ze szczególnym uwzględnieniem Wiejskiej akademii trzeciego wieku "na kółkach", która rozpocznie się w marcu. Poruszono także temat akcji przekazywania 1 % podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. W wolnych głosach pojawiła się propozycja zorganizowania wyjazdów na basen. Po zakończeniu części oficjalnej i poczęstunku uczestnicy zaśpiewali kilka kolęd.
Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 18, 2022 , Login,