Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Walne Zebranie Stowarzyszenia
W czwartek 16 kwietnia odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie członków naszego Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nim 35 mieszkańców Moszczanki i Skrzebowej, członków organizacji.
Zebranie otworzył prezes Karol Marszał, który zaproponował aby obradom przewodniczył Zbigniew Kmiecik a protokołowała je Anna Szymankiewicz. Następnie prezes zreferował działalność Stowarzyszenia w ostatnich trzech latach, a skarbnik Arleta Maciak złożyła sprawozdanie finansowe. Po krótkiej dyskusji oba sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone przez zgromadzonych. Prezes zaproponował też zmiany w statucie Stowarzyszenia, które pozwolą na rozpoczęcie starań o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Członkowie organizacji jednogłośnie zaakceptowali zmiany, które zostały przyjęte odpowiednią uchwałą. Prezes omówił też plan działania Stowarzyszenia w bieżącym roku, ze szczególnym uwzględnieniem "treningu pamięci", który rozpoczyna się 20 kwietnia i uczestniczyć w nim będą 32 osoby.
Kolejnym punktem obrad były wybory nowych władz. W składzie zarządu znaleźli się: Karol Marszał (prezes), Irena Jarmuszczak (wiceprezes), Arleta Maciak (skarbnik), Anna Szymankiewicz (sekretarz) oraz Krystyna Dwojak i Ewa Wojtczak (członkowie). Komisję Rewizyjną tworzą: Stanisława Puc (przewodnicząca) oraz Irena Nowak i Marzena Kulas.


Zobacz:

Copyright (c) 2020 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, August 06, 2020 , Login,