Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Warsztaty śpiewu białego

W niedzielę 10 marca w świetlicy w Moszczance odbyły się warsztaty śpiewu białego, prowadzone przez Barbarę Wilińską z Poznania. Była to pierwsza część zajęć wokalnych, w których uczestniczyli członkowie grupy młodzieżowej Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy". 

Biały śpiew to specyficzny rodzaj śpiewu, zwany także śpiewokrzykiem, typowy dla muzyki ludowej. Kładzie szczególny nacisk na natężenie dźwięku i przenikliwość. Przy nauce, podobnie jak przy śpiewie klasycznym, dąży się do maksymalnego wykorzystania naturalnych rezonatorów ciała, takich jak cząstki krtaniowe, niektóre kości oraz jamy powietrzne w obrębie głowy i gardła. Tzw. "jasność" i natężenie głosu jest tu nadrzędna względem starannej kontroli nad barwą i artykulacją. Wynika to z ludowego charakteru techniki, nauczanej najczęściej amatorsko i odpowiadającej potrzebom wykonawstwa w sytuacjach typowych dla życia wsi (otwarte przestrzenie bądź zatłoczone i gwarne pomieszczenia).

Śpiew biały jest typowy dla muzyki ludowej i nie jest kształcony w szkołach muzycznych. Spotykamy go w muzyce folklorystycznej wielu zakątków świata. Śpiew taki występował w Polsce, Ukrainie, Białorusi, Bułgarii. Obecnie można zaobserwować powrót do śpiewu naturalnego, jako części muzyki folkowej, ale także jako spontanicznej formy ekspresji.

Projekt pod nazwą "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo - warsztaty dla dzieci i młodzieży" jest realizowany ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów. W ramach projektu odbywa się też nauka gry na ludowych instrumentach muzycznych a członkowie Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy" poznali nowe układy taneczne: rzeszowskie oraz z Beskidu Żywieckiego.


Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , 25 stycznia 2022 , Zaloguj,