Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Warsztaty w Koszęcinie
We wtorek 19 maja nasi młodzi tancerze udali się do Koszęcina - siedziby Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". Wzięli tam udział w zajęciach prowadzonych przez instruktorów pracujących na co dzień z tym słynnym Zespołem.
Pobyt rozpoczął się od warsztatów wokalnych, prowadzonych przez panią Barbarę Drozd. Wszyscy "Swojacy" mieli okazję nauczyć się kilku śląskich utworów ludowych, szczególnie tych, do których melodii poznawali potem układy choreograficzne. Były to: "Walczyk - waloszek", "Kokotek" oraz "Gołómbek". Później każda z grup wiekowych ćwiczyła układy choreograficzne pod okiem solistów Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk": Jarosława Świątka (grupa starsza) i Zofii Czechlewskiej (grupa młodsza). Po obiedzie nasza młodzież obejrzała jeszcze fragmenty filmów z występami "Śląska" oraz zwiedziła Izbę Tradycji poświęconą historii i podróżom Zespołu oraz śląskim strojom ludowym.
Wyjazd został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raszkowie.


Zapraszamy do galerii.
Zobacz:

Copyright (c) 2020 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, August 06, 2020 , Login,