Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Wkrótce kolonie
Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał naszemu Stowarzyszeniu środki na organizację kolonii tanecznych. Dzięki dotacji w wysokości 25 640 zł. członkowie Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy" wyjadą w dn. 20-28 lipca do Nowej Bystrzycy koło Bystrzycy Kłodzkiej, by szlifować swoje dotychczasowe umiejętności i nauczyć się nowego tańca (lubelskiego). Podczas kolonii zrealizowany zostanie także program profilaktyczny, mający na celu promocję zdrowego stylu życia oraz postaw prospołecznych - jako alternatywa wobec przemocy i agresji. Oprócz modułów tanecznego i profilaktycznego zaplanowane zostały wyjazdy do kopalni złota w Złotym Stoku, Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, wyjście w Góry Stołowe, zwiedzanie Kaplicy Czaszek w Czermnej, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, bazyliki w Wambierzycach oraz twierdzy w Kłodzku.
Pomocy w uzyskaniu dotacji udzielił radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Rafał Żelanowski. Kolonie współfinansowane będą także ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Banku Spółdzielczego w Raszkowie.
Zobacz:

Copyright (c) 2020 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, August 06, 2020 , Login,