Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Wybory w Stowarzyszeniu

W czwartek 17  stycznia odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nim 55 członków organizacji - mieszkańców Moszczanki, Skrzebowej i okolic. Zebranie otworzył prezes Karol Marszał, który zaproponował, aby obradom przewodniczyła Irena Jarmuszczak a protokołowała je Anna Szymankiewicz. Do spisywania propozycji uchwał i wniosków zaproponowano Władysławę Smolińską i Marię Jarmuszczak. Następnie prezes zreferował działalność Stowarzyszenia w ostatnim roku wraz ze sprawozdaniem finansowym, krótkie sprawozdanie złożyła też przewodnicząca Koła Historycznego MEMENTO Aneta Franc. Po krótkiej dyskusji i pochlebnych głosach ze strony burmistrza Jacka Bartczaka oba sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone przez zgromadzonych. Prezes omówił plan działania Stowarzyszenia w bieżącym roku, m.in. otwarcie galerii obrazów Stanisława Brajera, III Swojskie Spotkania z Folklorem oraz wyjazdy seniorów i wnuków. Poruszono także temat akcji przekazywania 1 % podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. W dalszej kolejności doszło do wyborów nowych władz Stowarzyszenia: prezesem został ponownie Karol Marszał, wiceprezesem Irena Jarmuszczak, skarbnikiem Arleta Maciak, sekretarzem Anna Szymankiewicz a członkiniami zarządu Dorota Szczepaniak i Ewa Wojtczak. Wybrano też komisję rewizyjną w składzie: Marzena Kulas (przewodnicząca), Irena Nowak oraz Elżbieta Szczepaniak.

Zdjęcia: Andrzej Jarmuszczak.

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , 18 stycznia 2022 , Zaloguj,