Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Wyjazd dla ducha i dla ciała

We wtorek 19 sierpnia grupa 41 osób wybrała się wraz z ks. Rafałem Krysiem – skrzebowskim proboszczem - na pielgrzymko-wycieczkę do Lichenia, Świnic Warckich i term w Uniejowie. Pierwszym punktem tego wyjazdu było sanktuarium maryjne w Licheniu. Po drodze pielgrzymi zatrzymali się w lesie grąblińskim – miejscu maryjnych objawień. Głównym punktem była Msza św. o godz. 12.00 w licheńskiej bazylice, na którą przybyli także oprócz pielgrzymów uczestnicy odbywających się w tym czasie warsztatów ewangelizacyjnych, dzięki czemu ogromna bazylika licheńska się zapełniła, a ponad stu kapłanów sprawowało Msze św. Następnie uczestnicy pielgrzymki udali się do Świnic Warckich – miejsca Chrztu i rodzinnej parafii św. Faustyny Kowalskiej, której Pan Jezus przekazał w objawieniach tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Pielgrzymi mieli okazję wysłuchać historię dzieciństwa św. Faustyny przedstawioną przez miejscowego księdza proboszcza oraz ucałować relikwie świętej i zobaczyć dom jej narodzin w Głogowcu – niedaleko Świnic Warckich. Zakończeniem wyjazdu był pobyt w Uniejowie i tamtejszym obiekcie termalnym.
Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, December 09, 2021 , Login,