Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Wyróżnienie dla sołtysa
Sołtys Skrzebowej Tadeusz Marszał otrzymał wyróżnienie w IX edycji konkursu "Sołtys liderem - propagatorem bezpiecznej pracy". W dniu 23 lipca w Psarach dokonano kolejnego podsumowania inicjatyw i przedsięwzięć profilaktycznych podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym przez sołtysów z terenu powiatu ostrowskiego. Celem konkursu było eliminowanie nieprawidłowości i zagrożeń w środowisku wiejskim, w gospodarstwach rolników indywidualnych, a tym samym zmniejszenie liczby wypadków poprzez inicjatywy i działania sołtysów służące poprawie stanu bezpieczeństwa pracy na podostrowskiej wsi. Organizatorami konkursu były: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wielkopolska Izba Rolnicza, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim oraz Oddział Państwowej Inspekcji Pracy.
Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 18, 2022 , Login,