Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Zajęcia z religioznawstwa
Nasze Stowarzyszenie zorganizowało kolejny wyjazd w ramach projektu "Wiejska objazdowa akademia trzeciego wieku". Zajęcia, które odbyły się w środę 12 sierpnia, poświęcone były religioznawstwu. Pięćdziesięciu mieszkańców naszych wsi wyjechało na Dolny Śląsk, który jest znany jako tygiel wielu kultur i religii, by poznać świątynie i specyfikę kilku wyznań religijnych.
Zajęcia rozpoczęły się od poznania Kościołów Pokoju w Świdnicy i Jaworze, największych drewnianych budowli o funkcjach religijnych w Europie, wpisanych na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Są one pamiątką bytności Ewangelików na Śląsku a także XVII-wiecznym przykładem tolerancji, bowiem zgodę na ich budowę wyraził katolicki monarcha. Kolejnym przystankiem była bazylika św. Piotra i Pawła w Strzegomiu. Dalej studenci udali się do Legnicy, gdzie odwiedzili świątynie różnych wyznań: katedrę rzymsko-katolicką św. Piotra i Pawła, cerkiew prawosławną pw. Zmartwychwstania Pańskiego oraz cerkiew grecko-katolicką pw. Zaśnięcia NMP. Tam, dzięki miejscowym księżom, poznali specyfikę każdego z wyznań oraz kwestie, które je różnią. Ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchali wykładu na temat kościoła grecko-katolickiego, który w liturgii stosuje ryt bizantyjski, jednak pozostaje w łączności z Rzymem i uznaje zwierzchność papieża. Temat religioznawstwa zamknięty został na najlepiej zachowanym na Dolnym Śląsku cmentarzu żydowskim w Legnicy.
Podczas każdego z wyjazdów pielęgniarka Maria Jarmuszczak wygłasza w autokarze prelekcję - tym razem była ona  poświęcona zdrowotnym konsekwencjom nadużywania alkoholu. Następny wyjazd 26 sierpnia poświęcony będzie rolnictwu i leśnictwu - seniorzy odwiedzą Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie oraz Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.


Zapraszamy do galerii.

Projekt współfinansowany z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Operacyjnego "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”
Zobacz:

Copyright (c) 2020 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, August 06, 2020 , Login,