Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Zebranie Kółka Rolniczego
W środę 24 lutego członkowie Kółka Rolniczego w Skrzebowej spotkali się na dorocznym zebraniu sprawozdawczym. Poprowadził je prezes Leszek Skrzypniak, który złożył sprawozdanie z działalności organizacji w roku 2009. Stronę finansową przedstawił skarbnik Mariusz Lis. Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych zastrzeżeń co do działalności finansowej i merytorycznej władz Kółka. Poruszowno także sprawy bieżące i temat bogatej, ponad 100-letniej historii stowarzyszenia.
W zebraniu uczestniczyło 17 członków organizacji, a także zaproszeni goście: prezes SKR w Raszkowie Stanisław Brzeziński, prezes zarządu gminnego Związku Kółek Rolniczych Bernard Krawiec oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków Karol Marszał.


Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 18, 2022 , Login,