Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Zebranie wiejskie w Moszczance

Sprawozdanie z działalności rady Sołeckiej za rok 2005 wygłosiła sołtys Władysława Smolińska. Wiejska Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do sprawozdania.

W dalszej kolejności kierowniczka biura ODR Maria Biadała przedstawiła kwestie kwot mlecznych, składania wniosków o dopłaty bezpośrednie itp. Burmistrz Andrzej Frąszczak naświetlił sprawę dopłat do paliwa rolniczego. W dalszej kolejności nastapiły pytania mieszkańców wsi do przybyłych gości.

Zobacz:

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Saturday, December 04, 2021 , Login,