Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Zebranie OSP
W czwartek 29 stycznia odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze OSP Moszczanka-Skrzebowa. W zebraniu uczestniczyło około 40 członków jednostki oraz zaproszeni goście: burmistrz Jacek Bartczak, prezes Zarządu Gminnego OSP Andrzej Frąszczak, radny Karol Marszał, sołtys Moszczanka Władysława Smolińska i sołtys Skrzebowej Tadeusz Marszał.
Zebranie otworzył prezes Zbigniew Kmiecik, który przedstawił porządek posiedzenia oraz podsumował  działalność w roku 2008. Następnie swoje sprawozdania przedstawili skarbnik Maciej Smoliński i naczelnik Stanisław Maciak. Ze sprawozdań można się było dowiedzieć, iż w roku ubiegłym zostały pomalowane ściany remizy, oznaczono wjazdy do niej, okratowano okna, zakupiono zbiornik wodny i węże. Jednostka brała udział w młodzieżowych zawodach pożarniczych, w zawodach gminnych oraz obchodach Dnia Strażaka w Moszczance. Strażacy dwa razy brali udział w gaszeniu pożarów (w Bieganinie i Moszczance). Ogółem jednostka liczy obecnie 72 członków, w tym 40 czynnych - podczas zebrania do jej grona przyjęty został jeden strażak. Po sprawozdaniach przewodniczący komisji rewizyjnej Jacek Jarmuszczak przedstawił pozytywną opinię komisji i wnioskował o udzielenie zarządowi absolutorium, co także nastąpiło.
Podczas zebrania głos zabrał burmistrz Jacek Bartczak, który wypowiedział się na temat współpracy gminy z OSP. Poinformował także, iż ze środków samorządu zakupiony zostanie w najbliższym czasie dla moszczańskiej jednostki 9-osobowy samochód Fors Transit.
Sprawozdanie z działalności OSP na terenie całej gminy przedstawił prezes Andrzej Frąszczak. Wręczył on także odpowiednie zaświadzcenia 6 młodym członkom OSP Moszczanka-Skrzebowa, którzy w grudniu przeszli kurs strażaka-ratownika cz. I.
Zobacz:

Copyright (c) 2020 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Sunday, August 09, 2020 , Login,