Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Zebranie wiejskie w Skrzebowej
W środę 12 marca odbyło się zebranie wiejskie w Skrzebowej, podsumowujące rok 2007. W zebraniu zorganizowanym w Domu Strażaka uczestniczyło 20 mieszkańców miejscowości. Wśród zaproszonych gości obok burmistrza Jacka Bartczaka znaleźli się także proboszcz ks. Rafał Kryś oraz Karol Marszał - radny Gminy i Miasta Raszków.
Sołtys Tadeusz Marszał przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w roku 2007. Bieżące tematy gminne omówił burmistrz Jacek Bartczak, głos zabrał także radny Karol Marszał.

Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 25, 2022 , Login,