Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Zebranie mieszkańców Moszczanki

W środę 21 marca odbyło się doroczne zebranie wiejskie mieszkańców Moszczanki, w którym uczestniczyło 20 osób oraz zaproszeni goście: burmistrz Jacek Bartczak, radna powiatowa Aneta Franc i radny Gminy Karol Marszał.
Zebranie otworzyła sołtys Władysława Smolińska, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w roku 2011. W dalszej kolejności burmistrz Jacek Bartczak przedstawił wiele spraw gminnych oraz odpowiadał na pytania mieszkańców. Wśród tematów jakie poruszono, znalazły się m.in.: inwestycje i remonty na drogach powiatowych, sytuacja finansowa gminy, wysokość podatku rolnego, czyszczenie i pogłębianie Ołoboku oraz kwestia przyszłości Gminnej Spółki Wodnej.

Zobacz:

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, December 09, 2021 , Login,