Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Zebranie mieszkańców Skrzebowej
W środę 14 marca odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Skrzebowa, podsumowujące rok 2011. W spotkaniu zorganizowanym w świetlicy w Moszczance uczestniczyło 25 mieszkańców miejscowości. Wśród zaproszonych gości, obok burmistrza Jacka Bartczaka, znaleźli się także proboszcz ks. Rafał Kryś oraz Karol Marszał - radny Gminy i Miasta Raszków.
Sołtys Tadeusz Marszał przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w roku 2011. Bieżące tematy gminne omówił burmistrz Jacek Bartczak, który podsumował też inwestycje poczynione w ubiegłym roku oraz plany działań w roku bieżącym, skupiając się przede wszystkim na remoncie sali wiejskiej w Moszczance. Głos zabrali także ks. Rafał Kryś i radny Karol Marszał, którzy poinformowali o swojej działalności. Zgromadzeni mieszkańcy wsi mieli też okazję do zadawania pytań, które skierowane były przede wszystkim do Burmistrza Gminy i Miasta Raszków. Poruszano m.in. kwestie dalszego oczyszczania Ołoboku, remontu dróg, gminnej spółki wodnej i podatku rolnego.

 Zobacz:

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Thursday, December 09, 2021 , Login,