Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Zebranie roczne OSP

W czwartek 24 stycznia odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze OSP Moszczanka-Skrzebowa. W zebraniu uczestniczyło 30 członków jednostki a także zaproszeni goście z zarządu gminnego OSP: Antoni Nowacki, Andrzej Frąszczak, Marian Janiak i Ryszard Tisch oraz sołtys Moszczanki Władysława Smolińska
Zebranie otworzył prezes Zbigniew Kmiecik, który w sprawozdaniu podsumował  działalność za roku 2012. Następnie sprawozdania przedstawili skarbnik Maciej Smoliński oraz naczelnik Stanisław Maciak. Po sprawozdaniach sekretarz komisji rewizyjnej Daniel Stefański przedstawił pozytywną opinię komisji i wnioskował o udzielenie zarządowi absolutorium, co nastąpiło.
Za udział w ćwiczeniach  taktyczno-bojowych jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Raszków w Grudzielcu Nowym jednostka otrzymała motopompę pływającą "Niagara" ufundowaną przez Nadleśnictwo Taczanów, która została zaprezentowana podczas zebrania. 

Jednostka liczy  40 członków zwyczajnych, 10 honorowych i 4 wspierających.

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , 18 stycznia 2022 , Zaloguj,