Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Zebranie mieszkańców Moszczanki

W poniedziałek 21 marca odbyło się doroczne zebranie wiejskie mieszkańców Moszczanki, w którym uczestniczyły 24 osoby oraz zaproszeni goście: burmistrz Jacek Bartczak, radna powiatowa Katarzyna Spiżak oraz radny Gminy i Miasta Raszków Karol Marszał. Przed rozpoczęciem głównej części spotkania głos zabrali przedstawiciele lokalnej policji, zwracając uwagę na aktualne zagrożenia, w szczególności oszustwa przeciwko osobom starszym.
Zebranie otworzyła sołtys Władysława Smolińska, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w roku 2015. Znacząca część zebrania poświęcona została tematowi dróg powiatowych, w szczególności potrzebie dalszego remontu drogi powiatowej Raszków - Pleszew, przebiegającej przez Moszczankę. W dalszej kolejności burmistrz Jacek Bartczak przedstawił wiele spraw gminnych oraz odpowiadał na pytania mieszkańców.Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, December 07, 2021 , Login,