Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

UWAGA CZŁONKOWIE I SYMPATYCY STOWARZYSZENIA!

 

Zgodnie z § 20 Statutu w imieniu Zarządu zwołuję na dzień 4 lutego 2016 roku (czwartek) o godz. 17.00 Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, na które zapraszam wszystkich jego członków oraz sympatyków. Zebranie odbędzie się w świetlicy w Moszczance. Planowany porządek obrad jest następujący:

 

 1. Otwarcie oraz powitanie gości i uczestników.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 3. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku 2015: merytoryczne i finansowe.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2015 rok.
 9. Plan działalności Stowarzyszenia na 2016 rok.
 10. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 12. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Zakończenie i zamknięcie obrad.

Podczas zebrania można będzie uregulować składki członkowskie.

Po zebraniu kultywować będziemy wielkopolskie zwyczaje ostatkowe.

 

 

     Karol Marszał

Prezes Stowarzyszenia

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, December 07, 2021 , Login,