Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Zebranie wiejskie w Moszczance
W środę 5 maja odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze mieszkańców wsi Moszczanka, w którym uczestniczyło 17 mieszkańców wsi oraz zaproszeni goście: burmistrz Jacek Bartczak, radna powiatowa Maria Tomaszewska i radny wsi Karol Marszał.
Zebranie otworzyła sołtys Władysława Smolińska, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w roku 2009. Następnie przyjęto uchwałę zmieniającą Plan Odnowy Miejscowości Moszczanka, celem przygotowania wniosku o dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej. W dalszej kolejności burmistrz Jacek Bartczak przedstawił wiele spraw gminnych oraz odpowiadał na pytania mieszkańców. Radna powiatowa Maria Tomaszewska poinformowała zebranych o najważniejszych inwestycjach powiatowych. Swoje sprawozdanie złożył też radny Karol Marszał, omawiając też krótko działalność Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa.


Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 18, 2022 , Login,