Kontakt

karolmarszal@wp.pl

 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Linki
Zebranie wiejskie w Skrzebowej
We wtorek 30 marca odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Skrzebowa, podsumowujące rok 2009. W spotkaniu zorganizowanym w Domu Strażaka uczestniczyło 15 mieszkańców miejscowości. Wśród zaproszonych gości obok burmistrza Jacka Bartczaka znaleźli się także proboszcz ks. Rafał Kryś, radna powiatowa Maria Tomaszewska oraz Karol Marszał - radny Gminy i Miasta Raszków.
Sołtys Tadeusz Marszał przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w roku 2009. Bieżące tematy gminne omówił burmistrz Jacek Bartczak, który podsumował też inwestycje poczynione w ubiegłym roku oraz plany działań w roku bieżącym. Głos zabrali także radni: Maria Tomaszewska i Karol Marszał, którzy poinformowali o swojej działalności. Zgromadzeni mieszkańcy wsi mieli też okazję do zadawania pytań, które skierowane były przede wszystkim do Burmistrza Gminy i Miasta Raszków.
Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 18, 2022 , Login,