Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Zebranie wiejskie

Zebraniu przewodniczył sołtys wsi Skrzebowa Tadeusz Marszał, a wzięło w nim udział 25 mieszkańców wsi oraz zaproszeni gości: Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Andrzej Frąszczak, radny powiatu ostrowskiego Jacek Bartczak oraz radny rady gminy Idzi Jędrzejak.

W swym sprawozdaniu sołtys poruszył następujące kwestie, związane z działalnością rady sołeckiej w minionym roku:

- odbyło się 6 spotkań rady

- puszczonych w obieg zostało 16 kurend i ogłoszeń

- odsnowiona została elewacja przystanku autobusowego w Skrzebowej-Pustkowiu

- na cmentarzu ewangelickim wycięto krzaki

- rozpoczęto rozbiórkę budynku dawnej szkoły podstawowej

- wykonano dywanik asfaltowy w Skrzebowej-Pustkowiu

- w miejscowej świetlicy w lipcu odbyły się półkolonie a w lutym ferie dla dzieci.

Sołtys podziękował też mieszkańcom za utrzymywanie porządku w obejściach. Po sprawozdaniu miała miejsce dyskusja oraz wypowiedzi zaproszonych gości.

 

Zobacz:

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Saturday, December 04, 2021 , Login,