Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Zebranie wyborcze w Moszczance
W piątek 16 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Moszczance. Jednocześnie podsumowano 4-letnią kadencję sołtysa i rady sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 45 mieszkańców wsi oraz zaproszeni goście.
Zebranie otworzyła dotychczasowa sołtys Władysława Smolińska, oddając przewodniczenie spotkaniem burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków Jackowi Bartczakowi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się też radna powiatowa Maria Tomaszewska oraz radny gminy Karol Marszał.
Pani sołtys przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za lata 2003-2007, dziękując jednocześnie wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. W przemówieniu znalazły się też słowa uznania dla dotychczasowej współpracy obu bliźniaczych wsi: Moszczanki i Skrzebowej.
W wyborach na sołtysa zgłoszono tylko jedną kandydaturę - Władysławy Smolińskiej, która uzyskała pełne poparcie mieszkańców.
W skład Rady Sołeckiej weszli:
Włodzimierz Borkowski
Dariusz Dera
Krystyna Dwojak
Adam Nowak
Renata Rabencka
Lucyna Sójka
Bogdan Szymaniak.
Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 25, 2022 , Login,