Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Wybory w Skrzebowej

12 marca 2007 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Skrzebowej. Tym samym zakończyła się kadencja dotychczasowego sołtysa i rady sołeckiej. Zebranie prowadził burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak.

W zebraniu uczestniczyło 28 mieszkańców miejscowości. Wśród zaproszonych gości oprócz Burmistrza znaleźli się także Maria Tomaszewska - radna powiatowa oraz Karol Marszał - radny Gminy i Miasta.
Ustępujący sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w kadencji 2003-2007. Bieżące tematy gminne omówił burmistrz Jacek Bartczak.
W wyborach sołtysa zgłoszono tylko kandydaturę Tadeusza Marszała, który uzyskał poparcie głosujących, zostając wybranym na następną kadencję.
W skład rady sołeckiej weszli:
Rafał Chudy
Stanisław Guzdecki
Jacek Jarmuszczak
Józef Maleszka
Roman Niezgódka
Bogdan Rostalski
Rafał Wojciechowski.
Życzymy powodzenia w działalności na rzecz Skrzebowej!

Zobacz:

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, January 25, 2022 , Login,