Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Zjazd Oddziału Gminnego OSP

W niedzielę 19 września 2021 r. w sali wiejskiej w Moszczance odbył się XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Raszkowie, podczas którego dokonano wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej na kolejną 5-letnią kadencję.

Podczas Zjazdu dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego dh  Marian Janiak złożył sprawozdanie, podsumowując pięcioletnią kadencję Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Raszkowie, dziękując wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę. Następnie przeprowadzono wybory, podczas których zatwierdzono skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Raszkowie na lata 2021-2026 oraz dokonano wyboru Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Nowym Prezesem Zarządu ZOSP RP w Raszkowie został dh Roman Bąk, jego zastępcami: dh Marek Nowacki i dh Władysław Pasek.Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Saturday, December 04, 2021 , Login,