Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Dzień dzisiejszy parafii

 

     W parafii działa Parafialna Rada Duszpasterska, Parafialna Rada Ekonomiczna, istnieje osiem Róż Żywego Różańca Matek i jedna Ojców, grupa ministrantów i lektorów.
    Ważne miejsce w duszpasterstwie zajmuje też systematyczne przygotowanie katechetyczne przed przyjęciem sakramentów: katecheza przed bierzmowaniem, całoroczne comiesięczne przygotowanie do I Komunii św. - dla rodziców i dzieci, copiątkowe spotkania katechetyczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, nauki przedmałżeńskie. Stopniowo budzi to większą świadomość teologiczną w odniesieniu do liturgii i sakramentów.

 Godziny odprawiania Mszy św.

• Niedziele: 8.30 i 11.00
• Dni powszednie: 18.00
• Święta zniesione: 10.00 i 18.00

Uroczystości odpustowe

• Zwiastowania Pańskiego: w niedzielę najbliższą 25 marca
• Św. Marii Magdaleny: w niedzielę najbliższą 22 lipca

Szkoły na terenie parafii
  • Szkoła Podstawowa w Bieganinie, do której uczęszczają dzieci z Bieganina oraz z parafii Sobótka i Górzno. Religii uczy p. Katarzyna Przybył. 
  • Pozostałe dzieci z parafii skrzebowskiej uczą się w szkołach w Raszkowie i Szczurach.
Ważniejsze wydarzenia w ostatnim półwieczu

1976 - nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej
1980 - budowa i poświęcenie nowej plebani przez ks. bp. Mariana Przykuckiego
1994 - pogrzeb śp. ks. prob. Wiktora Kokotta z udziałem ks. bp. Stanisława Napierały - ordynariusza kaliskiego oraz ks. bp. Zdzisława Fortuniaka - sufragana poznańskiego.
1995 - nawiedzenie Obrazu św. Józefa Kaliskiego
1996 - otynkowanie kościoła
2000 - poświęcenie pomnika jubileuszowego
2002 - założenie witraży w kościele
2005 - remont ogrodzenia cmentarnego


Notka biograficzna aktualnego proboszcza
Ks.Rafał Kryś urodził się 28 marca 1971 r. w Krotoszynie. Szkołę Podstawową w latach 1978 – 1986 ukończył w rodzinnej miejscowości Benice k. Krotoszyna. W latach 1986 – 1990 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, gdzie w 1990 roku zdał maturę i we wrześniu tegoż roku wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Gdy 25 marca 1992 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II powołał do istnienia diecezję kaliską, znalazł się w gronie kleryków nowo utworzonej diecezji. W czerwcu 1995 roku zakończył pobyt w poznańskim seminarium i studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu uzyskując stopień magistra teologii. Ostatni, szósty rok seminarium odbył w Kaliszu, w powołanym Wyższym Seminarium Duchownym diecezji kaliskiej, którego siedziba mieściła się w klasztorze Ojców Jezuitów w Kaliszu, ze względu na budowę nowego budynku seminarium. W latach 1995 –1997 kontynuował naukę na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, którą zakończył stopniem licencjata teologii.  23 maja 1996 roku otrzymał w katedrze kaliskiej święcenia kapłańskie z rąk Ks. Bp. Stanisława Napierały – Ordynariusza kaliskiego.

Przebieg służby kapłańskiej:
Pierwszą parafią wikariacką, na którą został skierowany  był Chocz ( 1.07.1996 – 30.06.1998). Następną była parafia św. Rodziny w Kaliszu ( 1.07.1998 – 30.06.2003). Później parafia św. Barbary w Odolanowie ( 1.07.2003 – 2.09.2007). Od 3 września 2007 roku, decyzją Ks. Bp. Stanisława Napierały, został ustanowiony proboszczem w parafii Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej.


NASZA PARAFIA
Matka Boska Skrzebowska

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , 4 grudnia 2021 , Zaloguj,