Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Nasz lokalny patriotyzm kulinarny (KGW)

Głównym celem zadania jest zwiększenie wiedzy i umiejętności 50 członkiń kół gospodyń wiejskich z gminy Raszków w zakresie wykorzystania w kuchni tradycyjnych produktów kulinarnych a także poznanie i prezentacja dawnego wielkopolskiego zwyczaju ludowego - wywożenia młodożeńcowej, poprzez udział w szeregu warsztatów i wizyt studyjnych oraz publicznej prezentacji zdobytych umiejętności.


Głównymi działaniami w ramach zadania będą oryginalne i innowacyjne warsztaty kulinarne z wykorzystaniem nowoczesnych metod gotowania dawnych potraw, działania animacyjne i integracyjne, wizyty studyjne dla beneficjentów projektu a także przyswojenie wielkopolskiego zwyczaju ludowego - wywożenia młodożeńcowej, których wspólnym mianownikiem ma być „lokalny patriotyzm kulinarny”, rozumiany jako poczucie tożsamości narodowej i regionalnej poprzez pielęgnowanie tradycji w połączeniu z nowoczesnością. Podsumowaniem będzie otwarte wydarzenie, podczas którego beneficjentki pokażą społeczności lokalnej, czego nauczyły się podczas projektu. Zadaniem gospodyń będzie przygotowanie i zaprezentowanie dań, których sposób przygotowania poznają podczas całego projektu. W ramach tego wydarzenia odbędzie się publiczna prezentacja wielkopolskiego zwyczaju ludowego - wywożenia młodożeńcowej. Do udziału w projekcie i w koncercie podsumowującym zaprosimy także Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" z Moszczanki wraz z dziecięcą kapelą dudziarską, które włączą się w obrzęd a także zaprezentują inne regionalne tańce. Nowo poznany obrzęd "wywożenia młodożeńcowej" zostanie zaprezentowany w gwarze wielkopolskiej. Wydamy też bezpłatną publikację prezentującą efekty projektu.

Wywozili młodożeńcowe

W niedzielę 7 listopada 2021 r. w świetlicy w Moszczance odbyło się "Wywożenie młodożeńcowych". Był to premierowy pokaz widowiska obrzędowego nawiązującego do dawnego zwyczaju z naszego regionu, kiedy to młode mężatki przyjmowano do grupy gospodyń. czytaj więcej


Gospodynie robiły sery
W dn. 23-24 października 2021 r. odbyły się warsztaty serowarskie dla członkiń kół gospodyń wiejskich z naszej gminy, realizowane w ramach projektu "Nasz lokalny patriotyzm kulinarny". Pięćdziesiąt pań podzielonych na dwie grupy spotkało się w świetlicy wiejskiej w Moszczance, gdzie uczyły się wytwarzania 4 typów sera: żuławskiego, korycińskiego, oscypka i fety. czytaj więcej


Przywracamy zapomniany zwyczaj
Jeszcze w latach 60. XX wieku w naszym regionie kultywowany był zwyczaj wywożenia młodożeńcowych czyli młodych kobiet, które wyszły za mąż w ciągu ostatniego roku. Był to obrzęd, podczas którego młode mężatki przyjmowano do grupy gospodyń - kobiet z dłuższym stażem małżeńskim. czytaj więcej


Gospodynie wiejskie na Warmii i Mazurach
Druga wizyta studyjna w ramach projektu "Nasz lokalny patriotyzm kulinarny", skierowanego do członkiń kół gospodyń wiejskich z gminy Raszków, rozpoczęła się 1 października od odwiedzin Garncarskiej Wioski w Kamionce k. Nidzicy (warmińsko-mazurskie). Tam panie wysłuchały prezentacji na temat genezy powstania wioski oraz upraw i zbioru dzikich ziół, zwiedziły Garncarską Wioskę oraz Rajski Ogród, gdzie zaprezentowane zostały uprawy zdrowej żywności, kwiatów jadalnych i ziół; wreszcie samodzielnie konfekcjonowały ziołowe herbaty. czytaj więcej


Kolejne warsztaty dla członkiń KGW

W niedzielę 26 września 2021 odbyły się kolejne warsztaty kulinarne dla członkiń kół gospodyń wiejskich z gminy Raszków. W świetlicy wiejskiej w Moszczance spotkało się 50 pań (w dwóch grupach) uczestniczących w projekcie "Nasz lokalny patriotyzm kulinarny". czytaj więcej


Członkinie KGW na wyjeździe studyjnym

W dn. 10-12 września 2021 odbyła się pierwsza wizyta studyjna dla członkiń kół gospodyń wiejskich z gminy Raszków w ramach projektu "Nasz lokalny patriotyzm kulinarny". Pięćdziesiąt pań pojechało na Podlasie i do Warszawy, by wziąć udział w szeregu zajęć warsztatowych poświęconych kuchni tradycyjnej i staropolskiej. czytaj więcej


Warsztaty ziołowe dla członkiń KGW

W niedzielę 29 sierpnia odbyły się warsztaty ziołowe dla członkiń kół gospodyń wiejskich z gminy Raszków. W "Starej oborze" w Skrzebowej spotkało się 50 pań (w dwóch grupach) uczestniczących w projekcie "Nasz lokalny patriotyzm kulinarny". Czytaj więcej

Głównym celem zadania jest zwiększenie wiedzy i umiejętności 50 członkiń kół gospodyń wiejskich z gminy Raszków w zakresie wykorzystania w kuchni tradycyjnych produktów kulinarnych a także poznanie i prezentacja dawnego wielkopolskiego zwyczaju ludowego - wywożenia młodożeńcowej, poprzez udział w szeregu warsztatów i wizyt studyjnych oraz publicznej prezentacji zdobytych umiejętności.


Głównymi działaniami w ramach zadania będą oryginalne i innowacyjne warsztaty kulinarne z wykorzystaniem nowoczesnych metod gotowania dawnych potraw, działania animacyjne i integracyjne, wizyty studyjne dla beneficjentów projektu a także przyswojenie wielkopolskiego zwyczaju ludowego - wywożenia młodożeńcowej, których wspólnym mianownikiem ma być „lokalny patriotyzm kulinarny”, rozumiany jako poczucie tożsamości narodowej i regionalnej poprzez pielęgnowanie tradycji w połączeniu z nowoczesnością. Podsumowaniem będzie otwarte wydarzenie, podczas którego beneficjentki pokażą społeczności lokalnej, czego nauczyły się podczas projektu. Zadaniem gospodyń będzie przygotowanie i zaprezentowanie dań, których sposób przygotowania poznają podczas całego projektu. W ramach tego wydarzenia odbędzie się publiczna prezentacja wielkopolskiego zwyczaju ludowego - wywożenia młodożeńcowej. Do udziału w projekcie i w koncercie podsumowującym zaprosimy także Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" z Moszczanki wraz z dziecięcą kapelą dudziarską, które włączą się w obrzęd a także zaprezentują inne regionalne tańce. Nowo poznany obrzęd "wywożenia młodożeńcowej" zostanie zaprezentowany w gwarze wielkopolskiej. Wydamy też bezpłatną publikację prezentującą efekty projektu.

Wywozili młodożeńcowe

W niedzielę 7 listopada 2021 r. w świetlicy w Moszczance odbyło się "Wywożenie młodożeńcowych". Był to premierowy pokaz widowiska obrzędowego nawiązującego do dawnego zwyczaju z naszego regionu, kiedy to młode mężatki przyjmowano do grupy gospodyń. czytaj więcej


Gospodynie robiły sery
W dn. 23-24 października 2021 r. odbyły się warsztaty serowarskie dla członkiń kół gospodyń wiejskich z naszej gminy, realizowane w ramach projektu "Nasz lokalny patriotyzm kulinarny". Pięćdziesiąt pań podzielonych na dwie grupy spotkało się w świetlicy wiejskiej w Moszczance, gdzie uczyły się wytwarzania 4 typów sera: żuławskiego, korycińskiego, oscypka i fety. czytaj więcej


Przywracamy zapomniany zwyczaj
Jeszcze w latach 60. XX wieku w naszym regionie kultywowany był zwyczaj wywożenia młodożeńcowych czyli młodych kobiet, które wyszły za mąż w ciągu ostatniego roku. Był to obrzęd, podczas którego młode mężatki przyjmowano do grupy gospodyń - kobiet z dłuższym stażem małżeńskim. czytaj więcej


Gospodynie wiejskie na Warmii i Mazurach
Druga wizyta studyjna w ramach projektu "Nasz lokalny patriotyzm kulinarny", skierowanego do członkiń kół gospodyń wiejskich z gminy Raszków, rozpoczęła się 1 października od odwiedzin Garncarskiej Wioski w Kamionce k. Nidzicy (warmińsko-mazurskie). Tam panie wysłuchały prezentacji na temat genezy powstania wioski oraz upraw i zbioru dzikich ziół, zwiedziły Garncarską Wioskę oraz Rajski Ogród, gdzie zaprezentowane zostały uprawy zdrowej żywności, kwiatów jadalnych i ziół; wreszcie samodzielnie konfekcjonowały ziołowe herbaty. czytaj więcej


Kolejne warsztaty dla członkiń KGW

W niedzielę 26 września 2021 odbyły się kolejne warsztaty kulinarne dla członkiń kół gospodyń wiejskich z gminy Raszków. W świetlicy wiejskiej w Moszczance spotkało się 50 pań (w dwóch grupach) uczestniczących w projekcie "Nasz lokalny patriotyzm kulinarny". czytaj więcej


Członkinie KGW na wyjeździe studyjnym

W dn. 10-12 września 2021 odbyła się pierwsza wizyta studyjna dla członkiń kół gospodyń wiejskich z gminy Raszków w ramach projektu "Nasz lokalny patriotyzm kulinarny". Pięćdziesiąt pań pojechało na Podlasie i do Warszawy, by wziąć udział w szeregu zajęć warsztatowych poświęconych kuchni tradycyjnej i staropolskiej. czytaj więcej


Warsztaty ziołowe dla członkiń KGW

W niedzielę 29 sierpnia odbyły się warsztaty ziołowe dla członkiń kół gospodyń wiejskich z gminy Raszków. W "Starej oborze" w Skrzebowej spotkało się 50 pań (w dwóch grupach) uczestniczących w projekcie "Nasz lokalny patriotyzm kulinarny". Czytaj więcej

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , 4 grudnia 2021 , Zaloguj,